zapomenuté heslo | REGISTROVAT

uživatelské jméno
hesloPoužíváte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

Provozní areál, včetně příslušenství, k.ú. a obec Přezletice, okres Praha-východ

Tato dražba již proběhla.

Položka nebyla vydražena.
nejnižší podání:17 730 000,-Kč
nejnižší podání v %:90%
odhad ceny:19 700 000,-Kč
výše dražební jistoty:3 700 000,-Kč
minimální příhoz:20 000,-Kč
začátek dražby:27.06.2019 09:00:00
konec dražby27.06.2019 10:00:00
podíl:100%
číslo jednací:021 EX-DD-11/2019-4
typ jednání:elektronická dražba
systémové číslo jednání:21807
 
Jedná se o zděný rodinný dům objekt č.p. 25, který je částečně podsklepený, má 1 NP a obytné
podkroví. Základy zřejmě bez izolace proti zemní vlhkosti. Zdivo je smíšené (kámen a cihla), krov
dřevěný, střecha valbová, střešní krytina betonové tašky. Klempířské prvky z pozinkovaného
plechu, bleskosvod osazen. Vnitřní povrchy štukové omítky, vnější omítky vápenocementové bez
zateplení. Podlahy betonové či dřevěné, s keramickou dlažbou, PVC a kobercem, okna dřevěná
zdvojená, dveře dřevěné plné či prosklené. Vytápění bylo centrální z kotelny umístěné v objektu č.
5 - montážní dílna. V současné době není funkční a je řešeno lokálními topidly. Ohřev TUV el.
bojler.
Objekt je na napojen na IS-vodovod, kanalizaci, elektro.
Původní objekt byl postaven zhruba před 110 lety. V roce 1991-1993 byl částečně rekonstruován,
kdy došlo k výměně střešní krytiny, oprava vnitřních prostor a vnější omítky, bylo vybudováno
podkroví.
Objekt je rozdělen na obytnou a provozní část. V obytné části je v 1.NP byt, v podkroví pak
kanceláře. Obytná část má obložení kabřincem.
Závady zjištěné při místním šetření:
Značně vlhké zdi a poškozené omítky v PP, nefunkční centrální vytápění, zatíká kolem střešních
oken a komína.
Číslo jednací: 021 EX-DD-11/2019-4
Začátek dražby: 27.06.2019 09:00:00
Konec dražby: 27.06.2019 10:00:00
Město: Přezletice
Okres: Praha-východ
Kraj: Středočeský kraj
Katastrální území: Přezletice
Podíl: 100%
nejnižší podání: 17 730 000,- Kč
Minimální příhoz: 20 000,- Kč
Odhad ceny: 19 700 000,- Kč
Dražební jistota: 3 700 000,- Kč
Prohlídka: 6.6.2019 v 9:00 hod., 21.6.2019 v 9:00 hod. (vždy je potřeba nejpozději 1 den předem nahlásit účast) - prohlídka je závislá na spolupráci s dlužníkem a nelze ji zaručit

Dokumenty

NázevVelikostSoubor
Dražební vyhláška0,3MB99000294.pdf
Znalecký posudek1,1MBZnalecky posudek Prezletice.pdf
Záznam o provedení dražby zverejnenaodkazZDE, PDF


Do této dražby se není možné přihlásit.

Exekutorský úřad Praha 8

IČ: 49639200
DIČ:

Adresa:
Staré náměstí 13/7
161 00  Praha 6

datová schránka: ax3g8dn
web: www.exekutor-praha8.cz
e-mail: pravdova@exekutor-praha8.cz
telefon: 222313203

Pokud zde chcete komunikovat s dražebníkem, musíte být zaregistrování a přihlášeni do svého profilu.

Oznámení dražebníka

Informace před dražbou  č. 3889

Soudní exekutor oznamuje:

1) Dražební vyhláška byla řádně doručena všem osobám, byla zveřejněna na úřední desce exekutorského úřadu a do dne konání dražebního jednání nabyla právní moci.
2) Nebylo zjištěno, že by k draženým nemovitým věcem bylo do zahájení prvního dražebního jednání uplatněno právo nepřipouštějící dražbu.
3) Do zahájení prvního dražebního jednání ve věci nebylo prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě.
4) Soudní exekutor oznamuje, že na dražených nemovitých věcech neváznou žádná další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce a nájemního práva oznámené soudnímu exekutorovi dne 24.6.2019 ve prospěch b-TECHNOLOGIE, a.s., IČ: 26714078, se sídlem Americká 525/23, Praha 2 na základě Nájemní smlouvy ze dne 15.9.2004.
Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com