REGISTROVAT

uživatelské jméno
hesloPoužíváte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

Průběh dražby/aukce

 

Než se budete moci zúčastnit elektronické dražby či aukce, musíte být zaregistrováni, mít aktivovaný účet, musíte být přihlášeni do svého uživatelského účtu, musíte být do dané dražby či aukce přihlášeni a také musíte mít splněny podmínky účasti v dané dražbě či aukci!

 

Každá dražby či aukce má svůj začátek, konec a může mít svoje podmínky připuštění a svůj vlastní odlišný průběh a pravidla. Proto je nutné se seznámit se všemi dokumenty v sekci „Dokumenty“ na detailu dané dražby nebo aukce.

 

Obecně se na portále e-dražby.cz převážně vyskytují tři druhy jednání:

 

1.      Dražby v rámci exekuce nebo dražby soudním prodejem se provádí podle ustanovení občanského soudního řádu zákona č. 99/1963 Sb.

2.      Veřejné dražby dobrovolné či nedobrovolné jsou uskutečňovány podle ustanovení zákona o veřejných dražbách zákona č. 26/2000 Sb. dle Vyhlášky o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě č. 18/2014 Sb.

3.      Aukce jsou prováděny podle NOZ, zejména podle § 1770 zákona č. 89/2012 Sb.

 

Článek o rozdílu dražeb podle OSŘ a podle zákona 26/2000 Sb. – ZDE.

 

 

UPOZORNĚNÍ:  Na portále e-dražby.cz činíte svá podání (nabízenou částku) formou příhozů!  Příhoz je částka, o kterou chcete aktuální podání navýšit!

 

Tedy vždy přihazujete určitou sumu peněz nad poslední podání, většinou jiného účastníka. Příhoz učiníte tak, že napíšete částku, kterou chcete přihodit do políčka "Váš příhoz" a kliknete na tlačítko "Přihodit". Pokud bude například poslední nejvyšší podání  (aktuální nejvyšší nabídnutá částka)  činit 100.000,- Kč a Vy budete chtít nabídnout částku 110.000,- Kč,  učiňte příhoz ve výši 10.000,- Kč.

 

Svůj příhoz před kliknutím řádně zkontrolujte, jeho výši již nejde ani opravit, ani vzít zpět! S výjimkou dražeb podle zákona 26/2000 Sb. kde vyhláška 18/2014 Sb. upravuje jiný postup – účastník dražby je před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši. Pod vaším příhozem se dopočítává částka, kterou nabízíte celkem, abyste si byli svým příhozem opravdu jistí. Upozornění: U dražeb podle zákona 26/2000 Sb. systém musí umožnit dražícímu účastníkovi přihodit i když vítězí = může přehodit sám sebe!

 

Stisknutím tlačítka "Enter" se příhoz neprovede, tím chceme předejít omylu při příhozech, je nutné příhoz vždy potvrdit kliknutím na tlačítko "Přihodit".


Náš portál Vás sám automaticky gratulací upozorní, že máte nejvyšší podání, to znamená, že v dražbě či aukci vítězíte. Pokud Váš příhoz někdo jiný přehodí, potom Vás portál opět sám automaticky informuje o tom, že pokud chcete položku získat, musíte učinit další příhoz.

  

Nebojte se, že Vás v poslední vteřině někdo příhozem přehodí a v dražbě či aukci zvítězí. Pokud na konci dražby či aukce  (třeba v posledních vteřinách) někdo učiní příhoz, čas ukončení dražby či aukce se vždy prodlužuje na 5 minut a Vy můžete dál pohodlně přihazovat. To se opakuje, dokud od posledního příhozu neuplyne pět minut a dražba končí. Vítězí účastník s nejvyšším podáním. 

 


Důrazně nedoporučujeme s příhozem čekat až na poslední vteřiny ukončení dražby či aukce, protože nemusí být Váš požadavek včas doručen na náš server (například z důvodu Vaší špatné konektivity), čímž se příhoz neučiní a dražba či aukce se ukončí a Vy nezvítězíte, přestože jste na tlačítko "Přihodit" kliknuli ještě v posledních vteřinách před ukončením dražby či aukce. Toto je pevně zakotveno v provozních podmínkách portálu a na pozdější reklamaci tohoto typu nelze brát zřetel. Z důvodu automatického prodloužení o dalších 5 minut po posledním příhozu nemá úmyslný příhoz na poslední chvíli zřejmě ani žádnou taktickou či jinou výhodu.


Dražby či aukce, ve kterých jste zvítězili, se Vám zobrazí v záložce „Vydražené“. Na ostatní dražby či aukce, kterých jste se zúčastnili, se můžete kdykoliv podívat v záložce „Archiv“.


Pokud máte námitku proti průběhu dražby, můžete ji v případě, že jsou námitky umožněny, ve stanovené lhůtě podat a dražebník je povinen na ni reagovat. Námitky prosím podávejte pouze v opodstatněných případech. Pokud jste nemohli dražit nebo přihazovat například z technických důvodů špatného nebo žádného připojení k internetu a podobně na Vaší straně, není to zřejmě oprávněná námitka.

 


UPOZORNĚNÍ: pokud je u dražby uvedeno, že je "kamenná", znamená to, že se bude konat fyzicky v místě určeném dražebníkem (např. exekutorem nebo jiným pořadatelem dražby) a na portálu e-dražby.cz se tato dražba neotevře a nebudete moci ani činit příhozy. Na dražbu se musíte na místo určení v určený čas osobně dostavit.

 

Náš systém umožňuje s dražebníkem či vyhlašovatelem aukce komunikovat prostřednictvím interních zpráv. U každé dražby či aukce je v dolní části detailu dražby záložka Zprávy, kde vyplníte předmět a text samotné zprávy a odešlete přímo dražebníkovi či vyhlašovateli aukce. Pokud vám odpoví nebo sám novou zprávu napíše, je v horní liště vašeho uživatelského účtu za záložkou zprávy vidět číslicí počet nepřečtených zpráv. Kliknutím na tuto záložku se zobrazí doručené zprávy.

 

Dražebník či vyhlašovatel aukce může také prostřednictvím systému zveřejňovat oznámení. Pokud nějaké zveřejnil, zobrazí se "počet oznámení " s vykřičníkem pod informační tabulí o splnění podmínek dražby a kliknutím na tuto informaci vás systém přesměruje na záložku Oznámení, kde si tato oznámení pečlivě přečtěte. Mohou obsahovat důležitá sdělení.

 

 

  

Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com