REGISTROVAT

uživatelské jméno
hesloPoužíváte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

Jak se zúčastnit elektronické dražby/aukce

 

Než se budete moci zúčastnit elektronické dražby nebo aukce, musíte být zaregistrováni, mít aktivovaný účet (viz odkaz jak se zaregistrovat) a musíte být do svého uživatelského účtu přihlášeni!

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je dražba kamenná, nelze se do dražby přihlásit a postupujte výhradně podle obsahu dražební vyhlášky! Níže uvedený popis platí výhradně pro elektronické dražby, které se konají na portále e-dražby.cz. Některé dražební vyhlášky mohou obsahovat odlišnosti, v takovém případě postupujte podle znění dražební vyhlášky.

 

Účast na elektronické dražbě nebo aukci lze rozdělit do těchto tří základních kroků: 

1.  Vyhledat elektronickou dražbu nebo aukci
2.  Připojit se do elektronické dražby nebo aukce
3.  Splnit podmínky účasti v elektronické dražbě nebo aukci

 

1. Jak vyhledat dražbu nebo aukci

Pokud hledáte konkrétní dražbu nebo aukci, můžete ji rychle vyhledat pomocí full-textového vyhledávače v záložce Vyhledávání, kam můžete vyhledávanou informaci zadat, jako například číslo jednací dražby nebo aukce, obec nebo katastrální území dražené nemovitosti a podobně.

Pokud teprve hledáte vhodnou (např. nemovitost), využijte opět v záložce Vyhledávání vyhledávací nástroje, kde můžete pomocí filtrů a vyhledávacích kritérií velmi dobře cílit na nejvhodnější nemovitosti. Typicky využijete druhová, geografická a cenová kritéria vyhledávání. Například pomocí zadaných kritérií - byty, Středočeský kraj, cena do 2.000.000,- Kč - Vám vyhledávací robot nalezne všechny zveřejněné dražby a aukce, ke kterým se můžete přihlásit. 

 

 

2. Jak se připojit do dražby nebo aukce

U každé Vámi nalezené uveřejněné dražby nebo aukce, která se má konat, máte možnost se připojit do dražby nebo aukce kliknutím na tlačítko "Připojit se do dražby" nebo "Připojit se do aukce". Po stisknutí tlačítka vyplníte v případě dražby v jaké roli se chcete elektronické dražby zúčastnit a pokud jako dražitel i do jakého typu vlastnictví chcete dražit. U aukce se lze účastnit jen jako licitující účastník. V případě, že budete chtít aukci pouze přihlížet, je možné se do aukce připojit jako nedražící veřejnost a to po domluvě na info@e-drazby. Tato služba je zpoplatněná částkou 300,- Kč. Před odesláním musíte vyjádřit souhlas s podmínkami dražby nebo aukce. Bez souhlasu se nemůžete do dražby nebo aukce připojit. Před poskytnutím souhlasu se detailně seznamte s obsahem všech dokumentů na záložce "Dokumenty" v detailu dané dražby nebo aukce. Upozornění: Tyto dokumenty obsahují podstatné informace o dané dražbě nebo aukci!

 

Pokud u dražby zvolíte "Dražitel" nebo "Dražitel s předkupním právem", vyberte prosím, zda budete dražit "osobně", do "společného jmění manželů (SJM)" nebo do "podílového spoluvlastnictví".  Jakmile zvolíte roli a kliknete na "ODESLAT", objeví se elektronická dražba nebo aukce na kterou jste se přihlásili v záložce "Jste přihlášeni", kde tato dražba zůstane, dokud dražba nezapočne (nebo nebude výjimečně zrušena). U každé dražby i aukce naleznete seznam podmínek k účasti na elektronické dražbě nebo aukci na záložce "Podmínky připuštění". Do dražby či aukce budete připuštěni až po splnění podmínek pro účast v dražbě nebo aukci. Za manžele nebo podílové spoluvlastníky může dražit nebo licitovat vždy jen jedna osoba, která účet založila (registrovaný uživatel).

 

 

3. Jak splnit podmínky dražby nebo aukce

Dalšími podmínkami, které zpravidla musí dražitel splnit jsou:

A.  Složit dražební nebo aukční jistotu - platí pouze pro dražící nebo licitující účastníky 

B.  Provést autentizaci (ověření Vaší totožnosti) - pouze u dražby (v aukci se zpravidla nevyžaduje)

C.  Prokázání práv v dražbě nebo aukci,  která žádáte přiznat (platí pro účastníky, kteří taková práva požadují)

D. V případě dražby podle zákona 26/2000 Sb. přiložit i čestné prohlášení účastníka dražby dobrovolné/nedobrovolné

 

 

 

A. Jak složit dražební nebo aukční jistotu

 

Jaké způsoby složení dražební či aukční jistoty jsou přípustné je vždy uvedeno v dražební či aukční vyhlášce, která je k dispozici u každého detailu dražby na záložce "Dokumenty".

 

Principiálně je možné dražební či aukční jistotu složit na účet  uvedený v dražební či aukční vyhlášce nebo pokud je výše jistoty nižší než zákonem stanovený limit pro hotovostní platby, potom také někdy v hotovosti dle podmínek dané vyhlášky.

 

Vedle čísla účtu a částky věnujte také pozornost také požadovanému variabilnímu a specifickému symbolu. Ve většině případů naleznete tyto informace i na záložce  "Podmínky připuštění" - musíte být však přihlášeni do svého uživatelského účtu.

 

Dražební jistotu hraďte na požadovaný účet vždy s dostatečným předstihem - ideálně tak, aby již dva dny před zahájením dražby nebo aukce byla jistota připsaná na daný účet. Pokud není platba připsána na požadovaný účet do zahájení dražby nebo aukce, nemusíte být připuštěni! Upozornění: Čtěte detailně podmínky dražební nebo aukční vyhlášky. Zejména v případě aukcí se jistota nemusí započítávat na vítězem nabídnutou cenu.

 

 

 

B. Jak provést autentizaci - ověření totožnosti

 

UPOZORNĚNÍ: U aukcí se autentizace nevyžaduje!!! Je nutná pouze u dražeb!

Autentizaci můžete provést jedním z těchto čtyřech způsobů (vyberte si):


Postup B.1  - vložením přes váš uživatelský účet na e-dražby.cz  
(viz postup B.1) DOPORUČUJEME!   

Postup B.2  - datovou schránkou nebo elektronickou poštou (viz postup B.2)

Postup B.3  - osobně v sídle exekutora (viz postup B.3)

Postup B.4  - klasickou poštou (viz postup B.4)

 

Základní obecné informace:

Základem jakéhokoliv způsobu autentizace je vždy vyplněný formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitele" - ten naleznete na naleznete na záložce "Formuláře a vzory".

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud již máte autentizaci (ověření totožnosti) s platnými údaji v souboru ve formě autorizované konverze (viz B.1), kterou jste použili na jiném dražebním portále a splňuje všechny náležitosti pro účast v dražbě, můžete použít a nahrát do svého profilu i tuto autentizaci z jiného portálu (s výjimkou dražeb, kde to exekutor vylučuje a požaduje výlučně autentizaci portálu e-drazby.cz, což je třeba vždy ověřit v dražební vyhlášce). Zkontrolujte taképlatnost vaší autentizace. Platnost autentizace uznává každý dražebník jinak, zpravidla však minimálně jeden rok ode dne ověření podpisu na této listině! Po uplynutí této doby doporučujeme znovu vytisknout, vyplnit, podepsat, ověřit podpis, provést autorizovanou konverzi a nahrát autentizaci novou.

 

Vyberte si některý ze způsobů autentizace uvedených v bodech B.1 až B.4, před jeho využitím však doporučujeme ověřit v dražební vyhlášce, zda jej dražebník připouští.

 

DOPORUČUJEME VŠEM PROVÉST AUTENTIZACI ZPŮSOBEM POPSANÝM V BODĚ B.1 - vložením přes váš uživatelský účet na e-dražby.cz! Ostatní formy autentizace jsou platné pouze pro jednu konkrétní dražbu!

 

 

B.1  Provedení autentizace vložením přes váš uživatelský účet na e-dražby.cz

 

Prosíme postupujte tímto způsobem:

 

1, Na záložce "Formuláře a vzory" najděte a stáhněte správnou variantu formuláře:   pro fyzickou osobu │ právnickou osobu │ společné jmění manželů (SJM) │ podílové spoluvlastnictví.

 

V případě podílového spoluvlastnictví najděte a stáhněte autentizační formulář podle toho, z jakého typu účtu na e-dražby.cz dražíte, (zda byl zaregistrován na právnickou či fyzickou osobu) tedy variantu FO pro účet fyzické osoby nebo PO pro účet právnické osoby.

 

 

2, Zvolený formulář na počítači vyplňte a 1x vytiskněte (případně můžete formulář vyplnit i ručně)

 

3, Na vyplněném formuláři na Czech POINTu České pošty nebo na obecním úřadě nebo u notáře  ověřte svůj podpis nebo podpisy (pro ověření podpisu budete potřebovat svůj občanský průkaz nebo cestovní pas).

 

V případě SJM ověřují podpisy oba manželé a v případě podílového spoluvlastnictví ověřují podpisy všichni nebo se přikládá plná moc: Pokud jedná za dražitele nebo za více dražitelů zmocněná osoba, je nutné převést do elektronické podoby formou autorizované konverze a přiložit k formuláři také originál plné moci nebo její ověřenou kopii s ověřeným podpisem dražitele (nebo dražitelů) coby zmocnitele (nebo zmocnitelů). Formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitele" v takovém případě může podepsat a ověřit podpis i zmocněná osoba. Může jej však vyplnit a podepsat i zmocnitel a může ve formuláři zplnomocnit k zastupování třetí osobu.

 

4, Vyplněný formulář s ověřeným podpisem nebo podpisy na Czech POINTu České pošty, obecním úřadě nebo u notáře podepsaný formulář s ověřeným podpisem nechte převést do elektronické podoby autorizovanou  konverzí.

 

Co je autorizovaná konverze? Zjistěte například na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362


Autorizovanou konverzí se má na mysli jednoduše řečeno převod fyzické listiny na elektronickou podobu – do souboru (většinou formát PDF). Musí to však udělat oprávněná (autorizovaná) osoba, pouhé naskenování dokumentu nepostačí!

 

V případě, že je dražitelem společnost, nechte převést do elektronické podoby společně s autorizovanou konverzí autentizačního formuláře opatřeného podpisem statutárního orgánu společnosti také originál výpisu z obchodního rejstříku.4, Soubor, který jste obdrželi Autorizovanou konverzí nahrajte po přihlášení do systému e-dražby.cz v sekci "Váš profil" v záložce "Soubory autentizace". Jako typ dokumentu vyberte správný typ autentizace (pro fyzickou osobu │ právnickou osobu │ společné jmění manželů (SJM) │ podílové spoluvlastnictví).

 

 

U každé dražby si dražebník musí individuálně provedenou autentizaci zkontrolovat a ručí si sám za tuto kontrolu. Proto je třeba u každé jednotlivé dražby vyčkat, až dražebník autentizační soubor zkontroluje a vyznačí zeleným semaforkem, že byla provedena autentizace. O změně stavu připuštěnosti do dané dražby bude dražiteli naším systémem zaslán automatický e-mail na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

 

 

 

B.2  Provedení autentizace zasláním elektronickou poštou nebo datovou schránkou pomocí kvalifikovaného certifikátu a elektronického podpisu

 

Základním nástrojem elektronické formy autentizace pomocí běžného e-mailu je tzv. kvalifikovaný certifikát, elektronický podpis a případně i autorizovaná konverze (viz výše).


Co je kvalifikovaný certifikát?  
Zjistěte na http://www.ica.cz/Kvalifikovany-certifikat.aspx

Co je elektronický podpis?  Zjistěte na http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%BD_podpis

Co je autorizovaná konverze? Zjistěte například na http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/czech-point/autorizovana-konverze-dokumentu--id28416/ nebo na  http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362

Pokud již nemáte kvalifikovaný certifikát, doporučujeme zvolit některou z předchozích forem autentizace.


Jak postupovat?

fyzická osoba - vyplňte formulář "Autentizace - fyzická osoba", který najdete na záložce Formuláře a vzory, převeďte tento soubor do formátu PDF, opatřete jej elektronickým podpisem a pomocí kvalifikovaného certifikátu odešlete na e-mail nebo z vaší datové schránky na datovou schránku exekutorského úřadu nebo dražebníka uvedenou v detailu dražby. Pokud je užita plná moc, je třeba využít autorizované konverze (viz předchozí druhy autentizace).

právnická osoba - vyplňte formulář "Autentizace - právnická osoba", který najdete na záložce Formuláře a vzory, převeďte tento soubor do formátu PDF, opatřete jej elektronickým podpisem společnosti a pomocí kvalifikovaného certifikátu společnosti odešlete společně s autorizovanou konverzí výpisu z obchodního rejstříku na e-mail nebo z vaší datové schránky na datovou schránku exekutorského úřadu nebo dražebníka uvedenou v detailu dražby. Pokud je užita plná moc, je třeba rovněž zaslat autorizovanou konverzi plné moci (viz předchozí druhy autentizace).

 

Nyní vyčkejte, až dražebník Váš autentizační soubor zkontroluje a vyznačí Vám zeleným semaforkem, že byla provedena autentizace. O změně stavu připuštěnosti do dražby Vám bude také naším systémem zaslán automatický e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Tento způsob autentizace platí pouze pro jednu konkrétní dražbu.

 

 

B.3  Provedení autentizace osobně v sídle exekutorského úřadu nebo dražebníka

 

Na provedení autentizace tímto způsobem se nejlépe telefonicky dopředu dohodněte exekutorským úřadem nebo dražebníkem a dohodněte se, co si vzít s sebou, jako např. občasnký průkaz, výpis z obchodního rejstříku, formulář autentizace, případně plnou moc, pokud je dražící účastník nebo účastníci zastoupen nebo zastoupeni.

Tento způsob autentizace je platný pouze pro jednu danou konkrétní dražbu.B.4  Provedení autentizace zasláním dokumentů klasickou poštou

 

Dokumenty - formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitele" a další - lze po ověření podpisu zaslat i klasickou poštou na adresu dražebníka. Dle výše uvedeného vyberte postup podle toho zda dražíte jako fyzická osoba, právnická osoba, do společného jmění manželů nebo do podílového spoluvlastnictví. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem s popisem Vašeho dotazu nebo problému ZDE.

 

 

 

C.  Prokázání práv v dražbě nebo aukci o které žádáte přiznat (platí pro účastníky, kteří takové právo požadují)

 

Pokud jste podle zákona oprávněni z nějakého práva, můžete požádat o jeho plnění. Typickým příkladem je předkupní právo, kde oprávněný z předkupního práva má právo učinit shodné podání jako učinil jiný účastník. Pokud účastník uplatňuje své právo, musí prokázat, že je z něho skutečně oprávněn. V případě nejasností kontaktujte dražebníka neby vyhlašovatele aukce.

    

 

 

D. V případě dražby podle zákona 26/2000 Sb. přiložit i čestné prohlášení účastníka dražby dobrovolné/nedobrovolné

 

Pokud se jedná dle přiložené dražební vyhlášky o dražbu podle zákona č. 26/2000 Sb. ukládá tento zákon účastníkům dražby povinnost přiložit i čestné prohlášení účastníka dražby dobrovolné/nedobrovolné, že nejsou osobami vyloučenými z veřejné dobrovolné či nedobrovolné dražby ve smyslu ustanovení § 3 zák.č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách. Vzor tohoto prohlášení naleznete na záložce "Dokumenty" na detailu takové dražby anebo v záložce "Formuláře a vzory". Podobně jako u autentizace zvolte správnou variantu pro fyzickou osobu │ právnickou osobu │ společné jmění manželů (SJM) │ podílové spoluvlastnictví. Podpis nemusí být ověřený a stejně jako u autentizačného formuláře lze provést autorizovanou konverzi dokumentu a nahrát soubor po přihlášení do systému e-dražby.cz v sekci "Váš profil" v záložce "Soubory autentizace".

 

 

 

Pokud máte splněny podmínky účasti v dražbě nebo aukci, vyčkejte na okamžik započetí dražby nebo aukce. Činit podání můžete pouze pokud jste zalogováni do svého profilu na portále e-dražby.cz.

 

Přejeme Vám úspěšné dražby a aukce.

 

 

 

Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com